Main Page | About Us | Services | Contact Us  
Türkçe English
Home Page
About Alanya
About Us
Information Services
Our Members
Foreigners Guide
Our Publications
Job & Job Opportunities
Announcements
Fair Guide
Application and Forms
Pagemap
Detailed Searching
Contact Us
Obtaining Information
Search
 
125x66eng.jpg
tobb3.jpg
TURKISH TRADE
REGISTRY GAZETTE

onlinerezening.jpg
altinkalbii.jpg
Visitors Online
Syndicate
Home Page arrow Documents and Reports arrow Capacity Report

Hizmetlerimiz

 Hizmetlerimiz
   Belge ve Raporlar
      Kapasite Raporu
      Tek İmalatçı Belgesi
      Yed-i Vahit Belgesi
      Fiili Sarfiyat Belgesi
      Muhtelif Ekspertiz Raporları
      Oda Kimlik Kartı
      Fire Zayiat Randıman Tesbit Çalı?ması
   Onay Hizmetleri
      Çıraklık Sözle?mesi Onayı
      Ba?-Kur ile ilgili i?lemler
      Fatura Tasdik i?lemleri
      Ayniyat Listeleri Onayı
      KOBİ Te?vik Kredilerinin De?erlendirilmesi
   Di?er Hizmetler
      İ? Makinlarının Tescili
      Yatırım Te?vik Belgelerinde Süre Uzatımı
      Yatırım Te?vik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Tamamlama Vizesi
      İhracat Evraklarının Onaylanması
      Üye Firmalar Hakkında Bilgi Sa?lanması
      Rayiç Fiyatların Belirlenmesi
      Valilik, Belediye, Defterdarlık Gibi Kurulu?larla İlgili Talepler
      Dı? Ticaret İstatistikleri
      İthalat, İhracat, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Bilgi - Hatırlatma
Sitemizde bulunan belge örnekleri MS Word Dökümanı ve Adobe Acrobat Dökümanı olmak üzere iki ayrı format ile hazırlanmı?tır. İlgili dökümanlara ait simgeler ve açıklamaları a?a?ıda belirtilmi?tir. Sayfa içerisinde ilgili belge örne?ine eri?mek için size uygun simge üzerine tıklayınız.

MS Office Word SimgesiWord Dökümanı
Görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Microsoft Office Word uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. E?er sisteminizde kurulu de?il ise uyumlu bir editör ya da görüntüleme yazılımıyla (Örn; Open Office) dosyayı açmanız mümkündür.

Adobe Acrobat Reader SimgesiAdobe Acrobat Dökümanı
Görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. E?er sisteminizde kurulu de?il ise buradan indirebilirsiniz.
 
© 2007 Alanya Chamber Of Commerce and Industry