Ana Sayfa | Ticaret Sicili İşlemleri | Oda Hizmet Standartları | Eğitim & Kariyer | İLETİŞİM | ENGLISH  
Türkçe English
Ana Sayfa
Alanya
Odamız Hakkında
Hizmetlerimiz
Ticaret Sicil İşlemleri
Hibe Projelerimiz
Bilgi Hizmetleri
Üyelerimiz
Altso Kariyer
Yayınlarımız
İş & İşbirliği Fırsatları
Duyurular
Fuarlar
Eğitim & Seminerler
Aklınızda Bulunsun
Dilekçe ve Formlar
Site Haritası
Site içi Detaylı Arama
TOBB / Oda Mevzuatı
Basında Odamız
İletişim
Site içi Arama
 
E-Posta Duyuru Listesi

Odamız ile ilgili duyurulardan anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.
bilgiedinme2.jpg
kutuphane.jpg
unvansorgu1.jpg
memnuniyet1.jpg
tezdestek1.jpg
kosgebsinerji.jpg
hibe_fon.png
125x66.jpg
 
destination_logo2.jpg
tobb_60yil.jpg
bagev2.jpg
belediyelogo.jpg
nsayfakonaklama-rnci-dostu.gif 
rekabetkurumu.jpg
altsomyo.jpg
fuarrehberi2013.jpg

sigorta2.jpg
kgfonu.jpg
kobi2.jpg
kosgeb2.jpg

enerji.jpg
T.C. Ekonomi Bakanlığı
DEİK
Kimler Sitede
İstatistikler 10.09.2007 'den sonra
Ziyaretçiler: 14613440
Beslemeler
Ana Sayfa arrow Duyurular arrow İNOVASYON ODAKLI MENTÖRLÜK PROJESİ
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
İNOVASYON ODAKLI MENTÖRLÜK PROJESİ Yazdır E-posta
24.06.2016 09:27

TİM tarafından İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette 'İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi' başlatıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından odamıza ulaşan 20.06.2016 tarih ve 1734 sayılı yazıda TİM tarafından İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla “İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, bu projede yer almak isteyen ve ülkemizin dört bir yanından başvuran 35 Üniversite’den toplam 316 mentörlük başvurusu alınmış olup üniversitelerin ve mentörlerin değerlendirme süreçleri başladığı; bununla birlikte tüm bölgelerimizden firmalarımızın bu projeye katılımlarını arttırmak amacıyla firmaların projeye son katılım tarihinin 30 Haziran 2016’ya  kadar uzatıldığı bildirilmektedir

Projenin katılım koşulları ve projenin yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte belirtilmekte olup projenin web sitesinde yer almaktadır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi için; http://www.tim.org.tr/tr/mentorluk.html

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması planlanmaktadır.  Projenin HedefleriProje süresi olan 11 aylık süreçte, proje kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi 100 firmada;

İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a) stratejik, (b) organizasyonel,  (c) kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının oluşturulması,
Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının (a) etkinliğinin, (b) rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, (c) sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:
Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,
Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,
Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,
Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,
Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,
Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,
Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,
Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - araştırma - analiz - karar verme - test uygulama - nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,

Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,
Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,
Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,
Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,
Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,
Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,
Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,
Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.
 Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?Proje kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;
Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir. Projenin Süresi Proje, firmaların ve mentörlerin aktif olarak faaliyette bulunacakları 11 ay süresince devam edecektir. 
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri2016 Eylül ayında faaliyete başlanacak projenin bitiş tarihi 2017 Temmuz ayıdır.  Projenin İşleyişiTİM tarafından koordinasyonu sağlanacak proje kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi eşleştirilecektir. Söz konusu kişiler tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Projede görev alacak akademisyen/yetkili kişilerin seçiminde öncelikli seçim kriteri inovasyon yönetimi ve /veya üniversite sanayi işbirlikleri konularındaki uygulama tecrübesi, ikinci olarak da bu alandaki bilimsel çalışmalarıdır.Bu program süresince ilgili akademisyen/yetkili kişi mentör, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentörluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir. 3., 6., 9., ve 12. ayda tüm mentörlerin ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.

Mentörlerin ve firmaların aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirleyeceği formatta TİM Strateji Ofisine raporlamaları beklenmektedir. Projeye Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri  Mentörlerin önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,

Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirleyeceği formatta TİM Strateji Ofisine raporlamaları,

3., 6., 9., ve 12. Ayda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,
Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerinin karşılanması.
Projede Mentörlük Desteği Sağlayacak Akademisyenlerin/Yetkili Kişilerin Yükümlülükleri 

Belirtilmiş olan proje çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması,
Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta bir gün min. 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi,

Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirleyeceği formatta TİM Strateji Ofisine raporlamaları,

3., 6., 9., ve 12. Ayda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları.
 Projeye Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri Proje finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam % 50 desteği ve projede yer alacak sanayi kuruluşlarının %50 katkısı ile gerçekleşecektir. Söz konusu eş finansman modeline göre; projeye katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince proje kapsamında alacağı danışmanlık ve mentörlük hizmetleri karşılığında; 
Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentörlük alacak firmalar için aylık 4.000 TL+KDV(toplam 44.000 TL+KDV ) yerine aylık 2.000 TL+KDV ödeme yapması,

Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentörlük alacak firmalar için aylık 3.000 TL +KDV (toplam 33.000 TL +KDV ) yerine aylık 1.500 TL +KDV ödeme yapması gerekmektedir.

Projede Yer Alacak Şirketler Nasıl Belirlenecek?

Projede yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir.

Projede Yer Almak İsteyen Şirketler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Projede yer almak üzere başvurabilmeniz için,  http://www.tim.org.tr/tr/mentorluk-firma-basvurusu.htmladresindeki firma başvuru formunu 30 Haziran 2016 tarihine kadar doldurmanız yeterli olacaktır. Projenin İzleme ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?Projenin ilerleyişi her ay sonunda mentör akademisyenler/yetkili kişiler tarafından TİM yönetimine yazılı ve sözlü olarak sunulacak, kendilerine teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir.

Benzer şekilde, her bir şirketteki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde projenin ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir projede yer alan tüm akademisyenlerin/yetkili kişiler bir araya gelerek deneyim paylaştıkları, benzer ancak ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Projenin 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay itibarıyla da başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir. Bilgi almak ve her türlü sorularınız için; Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine mail gönderebilirsiniz.   

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google

Duyurular Arşivi
Son Eklenen İçerikler
 
kalitebelgesi.jpg
Üye Kart Avantajları
AppStore
GooglePlay
Telif Hakları © 2007-2012 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir.
Alıntı yapılamaz, izinsiz kullanılamaz
Tasarım ve Barındırma
Leartes.NET | Leartes™ Bilgi İşlem Ltd. Şti.