Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
Tez Destekleri
21.09.2010 11:22

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ DESTEK TALİMATI KAPSAMINDA DESTEKLENEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) olarak, konusu Alanya ile ilgili olmak üzere hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi sureti ile Alanya ile ilgili araştırma ve inceleme sayısını arttırarak, ilçemiz ile ilgili sağlıklı verilere ulaşılmasını sağlamak ve sonuçlarından yararlanmak sureti ile ilçemizin geleceğine ilişkin yapılacak planlama çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile destek verilmektedir

Söz konusu talimat kapsamında 29.10.2012 tarihine kadar toplam 36 tez çalışması desteklenmiştir. Bunlardan 26 adedi tamamlanmış, 10 adedi de halen devam etmektedir. Tamamlanan Yüksek Lisan ve Doktora Tezlerinden ilgililerin yararlanabilmesi amacı ile Odamız internet sayfasında yayınlanmıştır. Söz konusu tezlerin üzerine tıklayarak tezleri indirebilirsiniz.

 

NO

ÖĞRENCİ

ÜNİVERSİTE

TEZ DESTEĞİ

DURUMU

TEZ KONUSU 

1

SEMRA PALAZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI 

ALANYA-İÇKALE KİLİSESİ: TARİHLENDİRİLMESİ VE RESTİTÜSYONU ÜZERİNE MİMARİ BİR DEĞERLENDİRME pdf_link_sm.jpg


* Ek. Haritalar
*
Ek. Tablolar
*
Ek. Şekiller
*
Ek. Fotoğraflar

2

ALİ CEM BAŞARIR

KARA HARP OKULU

DOKTORA

TAMAMLANDI

ÜNİVERSİTELERİN İŞLEVSEL EVRİMİ VE YENİLİKÇİ BÖLGESEL BİR ÜNİVERSİTE TASARIMI (ALANYA ÜNİVERSİTESİ)
pdf_link_sm.jpg

3

BURCU DUMBAR

ODTÜ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

YEREL SEKTÖR POLİTİKALARININ SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ: ALANYA TURİZM SEKTÖRÜ
pdf_link_sm.jpg

4

RAMAZAN EREN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

HACCP GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ALANYA BÖLGESİ’NDE 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
pdf_link_sm.jpg

5

HÜRRİYET ÇİMEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI

DESTİNASYON KALİTESİ: ALANYA’DA MÜLK SATIN ALAN YABANCILARIN ALGILAMALARI
pdf_link_sm.jpg

6

ÖZLEM ORAL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ALANYA KALESİ KAZILARINDA BULUNAN AVRUPA PORSELENLERİ
pdf_link_sm.jpg

7

VOLKAN ALTINTAŞ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI

TURİZM GELİŞİMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGE MODELİpdf_link_sm.jpg


* 1. Bölüm (Sayfa 01-78)
* 2. Bölüm (Sayfa 78-175)

8

UMUT TUĞLU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ÇEVRE MUHASEBESİ VE ALANYA'DAKİ KONAKLAMA İŞLETMESİNDE UYGULAMASI
pdf_link_sm.jpg

9

MEHMET ESBA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
pdf_link_sm.jpg

10

ZEKİ AKINCI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ: ALANYA BÖLGESİ'NDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KRİZ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİT VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
pdf_link_sm.jpg

11

ÖZLEM KIZILKAYA (ARSLAN)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

YABANCI İŞLETMELERİN TÜRK MUTFAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRK MUTFAĞININ TANITILMASINDA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN ROLÜ 
pdf_link_sm.jpg

12

DERYA PEKGÖZLÜ KARAKUŞ 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ALANYA KIZIL KULE-TOPHANE EKSENİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN KIZIL KULE'NİN MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
pdf_link_sm.jpg

13

SÜLEYMAN AKINCI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR.

ALANYA OBA MEDRESESİ RESTORASYON ÖNERİSİ

14

ESİN YELGEN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI 

TURİZM SEKTÖRÜNDE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI UYGULAMALARI
pdf_link_sm.png
 

15

FUNDA CENGİZ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI.

TURİZMDE 3. YAŞ HEDEF PAZARININ GELİŞTİRİLMESİ - ALANYA UYGULAMASI  
pdf_link_sm.jpg

16

ABDULLAH AKBAŞ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARIN MÜLK EDİNMESİNİN TAŞINMAZ DEĞERLER ÜZERİNE ETKİLERİ -  ALANYA ÖRNEĞİ
 
pdf_link_sm.jpg

17

YASEMİN TEKİN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI

ALANYA OTEL İŞLETMELERİNDE YENİLİKÇİLİK FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 
pdf_link_sm.jpg

18

ESİN GÜRKANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİNİN ÇALIŞAN KADINLARIN SOSYAL ROLLERİ VE ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ - ANTALYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
pdf_link_sm.jpg

19

FARUK KEREM ŞENTÜRK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI KULLANIMI-ALANYA ÖRNEĞİ
pdf_link_sm.jpg

20

HAKAN ELİNÇ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

A. ALAADDİNOĞLU VE AL. BEL. BŞK. PARKLARININ İRDELENMESİ pdf_link_sm.png

21

MUHAMMET KESGİN

BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY

DOKTORA

TAMAMLANDI

BRITANYALI TURISTLERİN  ALANYA DENEYİMLERİ NİN ARAŞTIRILMASI 

25

ÖZGE ONUR

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR 

APART OTEL İŞLETMELERİ  VERİMLİLİKLERİNİN SOSYO EKONOMİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ:ALANYA ÖRNEĞİ

26

SERPİL KOCAMAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA

TAMAMLANDI

DESTİNASYON YÖNETİMİ KAPSAMINDA ALANYA DESTİNASYONUNUN MARKA KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASI
pdf_link_sm.jpg

27

SEYFETTİN KOCAMAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

HERŞEY DAHİL SİSTEMİNİN ÜRÜN YAŞAM SEYRİNİN BELİRLENMESİ:ALANYA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
pdf_link_sm.jpg

28

Y. EMRE KARAKAŞ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI:ALANYA DA FAALİYETTE BULUNAN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA
pdf_link_sm.png

29

SEVİL KOÇAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR

ALANYA'DA BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MOBBİNG UYGULAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

30

ALPER KOÇAK

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR

TRİATLON SPORUNUN GELİŞİMİ VE ALANYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ

31

RAZİM ÖZGÜR KARASOY

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

TARİHİ KENT MERKEZLERİNİN PLANLAMA KORUNMASINDA CBS'NİN RÖLÜ: ALANYA KALEİÇİ KORUMA BİLGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ
pdf_link_sm.jpg

32

AYŞE GÖRET ÖZDEMİR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ŞEHİR PAZARLAMASINDA ŞEHİR VARLIKLARININ ÖNEMİ: ALANYA ÖRNEĞİ

pdf_link_sm.jpg

33

AYSUN GÜNDÜZ ÖNAL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR

ALANYA'NIN YER ADLARI

34

MEHMET CENGİZ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI
pdf_link_sm.jpg

35

MEHMET ALTUĞ ŞAHİN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

TAMAMLANDI

ALANYA BÖLGESİNDE 4-5*YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞLARI
pdf_link_sm.jpg

36

AHMET ÖZER

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS

DEVAM EDİYOR

OSMANLI DÖNEMİNDE ANTALYA(ALANYA):BİR KENT TARİHİ ARAŞTIRMA REHBERİ

 37  AYSEN ERCAN  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  YÜKSEK LİSANS  TAMAMLANDI  SESSİZLEŞEN ÖRGÜTLERDE ÖZYETERLİLİK ALGISININ ROLÜ:ALANYA'DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

38  

 TAYFUR SÜLEYMAN
KOÇ                                

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ        YÜKSEK LİSANS        TAMAMLANDI 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Örgütsel Güven ve İş Tatminine Etkisi: Alanya'da Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

 39  MEHMET ALIŞ  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  YÜKSEK LİSANS  TAMAMLANDI

 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: ALANYA'DAKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

 40  ERHAN BOĞAN  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  YÜKSEK LİSANS  TAMAMLANDI  ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANAN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN
ÖRGÜTE GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALANYA'DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA

 41  ELİF ÖZDEMİR  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS
 TAMAMLANDI

 İÇSEL İŞ ÇEVRESİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SEKTÖR ALGISININ İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALANYA KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

 42

SEDEN ALGÜR

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ


DOKTORA 

 TAMAMLANDI

 ALMANCA DİLİNİ KULLANAN SEYAHAT
2.0 KULLANICILARINA GÖRE OTEL
PERFORMANS ANALİZİ: ALANYA ALAN ÇALIŞMASI

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google