Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
Üyelerimiz
03.09.2007 23:52
tr_riviera_header.jpg


* ODAMIZA KAYITLI ÜYELERİN MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTELERİ için tıklayınız...
  


* KAYITLI ÜYE İSTATİSTİKLERİ için tıklayınız


* KAYITLI ÜYE ARAMA için tıklayınız
 

 

 

NOT: (*)Listelere ve İstatistiklere 5174 Sayılı Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca Kaydı askıya alınan üyeler dahil edilmemeiştir.

5174 Sayılı Kanun. MADDE 10........... İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google