Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİ HAKKINDA
14.04.2017 10:43

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğunu açıklandı.

KOSGEB tarafından odamıza ulaşan 12.04.2017 tarih ve 60014838-745.01-E.5056 sayılı yazıda Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olduğunu bildirilmiştir.

COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “COS-CLUSINT-2016-03-01 Clusters Go International” proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dokümanda yer almaktadır.

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB Başkanlığının öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edilebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır iletilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Proje Teklif Çağrısı

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google