Ana Sayfa | Ticaret Sicili İşlemleri | Oda Hizmet Standartları | Eğitim & Kariyer | İLETİŞİM | ENGLISH  
Türkçe English
Ana Sayfa
Alanya
Odamız Hakkında
Hizmetlerimiz
Ticaret Sicil İşlemleri
Hibe Projelerimiz
Bilgi Hizmetleri
Üyelerimiz
Altso Kariyer
Yayınlarımız
İş & İşbirliği Fırsatları
Duyurular
Fuarlar
Eğitim & Seminerler
Aklınızda Bulunsun
Dilekçe ve Formlar
Site Haritası
Site içi Detaylı Arama
TOBB / Oda Mevzuatı
Basında Odamız
İletişim
Site içi Arama
 
E-Posta Duyuru Listesi

Odamız ile ilgili duyurulardan anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.
bilgiedinme2.jpg
kutuphane.jpg
unvansorgu1.jpg
memnuniyet1.jpg
tezdestek1.jpg
kosgebsinerji.jpg
hibe_fon.png
125x66.jpg
 
destination_logo2.jpg
tobb_60yil.jpg
bagev2.jpg
belediyelogo.jpg
nsayfakonaklama-rnci-dostu.gif 
rekabetkurumu.jpg
altsomyo.jpg
fuarrehberi2013.jpg

sigorta2.jpg
kgfonu.jpg
kobi2.jpg
kosgeb2.jpg

enerji.jpg
T.C. Ekonomi Bakanlığı
DEİK
Kimler Sitede
İstatistikler 10.09.2007 'den sonra
Ziyaretçiler: 14609348
Beslemeler
Ana Sayfa arrow Ticaret Sicil Duyuruları
Ticaret Sicil Duyuruları
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Yazdır E-posta
02.03.2017 12:47

ESAS SERMAYESİ 250 BİN TL VE ÜZERİ OLAN A.Ş. İLE ÜYE SAYISI YÜZ VE DAHA FAZLA OLAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası “ Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer vermiştir.

Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre yürürlükten kaldırılan 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinin yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “En az sermaye tutarı" başlıklı 332 nci maddesi almıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre; esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin  sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda oldukları önemle duyurulur.


 
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Yazdır E-posta
19.01.2015 17:15

ORTAĞIN ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞI VE ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca; Anonim ve Limited Şirketlerde ortağın, şirketten olan alacağını şirketin sermaye artırımına konu edebilmesi ile Anonim ve Limited Şirketlerin sermaye artırımında Kanunun 376 ncı madde hükümlerime göre işlem yapılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmış olup;

Orta
ğın şirketten olan alacağının, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile sermaye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi, bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespitin ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.

Anonim ve Limited
Şirketlerin sermaye artırımı sırasında ,tespit edilen şirket özvarlığının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkraları kapsamında yer alması halinde şirket tarafından yapılması gereken işlemler söz konusu madde de düzenlenmiş olup, 376 ncı maddenin birinci fıkrasına göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde, yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağıracağı ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacağı, ikinci fıkrasına göre, son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirketin kendiliğinden sona ereceği; üçüncü fıkrasına göre ise, şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulunun, aktiflerin hem işletmenin devamı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartacağı, bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulunun, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildireceği ve şirketin iflasını isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

Devamını oku...
 
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU Yazdır E-posta
19.01.2015 16:47

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN.371/7 GÖRE ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ VE İÇ YÖNERGE HAZIRLANMASI HAKKINDA DUYURU

11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 131’inci maddesiyle, 6102 sayılı Kanun’un 371’inci maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca anonim şirketlerde temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atanabilmesi, yine 629’uncu maddeye eklenen üçüncü fıkrası ile limited şirketler bakımından da şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların aynı usulle sınırlı yetkiye sahip temsilci olarak atanabilmesi ve bunların ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesi imkanı sağlanmış olup, Müdürlüğümüzce Kanun değişikliği ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31/12/2014 Tarih 50035491/431.04 sayılı genelgesi uyarınca şirketlerde sınırlı yetkili atanması ve bu konu ile ilgili iç yönerge hazırlanmasına dair işlemler yeniden düzenlenmiştir.

 

A.Ş. ve Ltd.Şti. sınırlı yetki İç Yönerge İşlemleri için tıklayınız..
Genelge için tıklayınız..
İlgili Kanun Maddeleri için tıklayınız..

 
6102 SAYILI T.T.K.NUN DEĞİŞEN 371 VE 629 NCU MADDELERİ İLE A.Ş. VE LTD. ŞTİ SINIRLI YETKİ VERİLMESİ Yazdır E-posta
19.09.2014 16:25

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de İlan Edilen  10/09/2014 Tarih 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 131 ve 132 nci maddeleri ile   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371 inci maddesine 7 inci fıkra,629 uncu maddesine 3 üncü fıkra  eklenmiş olup, söz konusu değişiklik ile  şirketlerde sınırlı yetki verilmesi mümkün hale gelmiştir. Maddelerin  son hali aşağıda belirtilen şekildedir.

Devamını oku...
 
SERMAYE ARTIŞI YAPMAK İSTEYEN ŞİRKETLER İÇİN SON TARİH 11/12/2014 Yazdır E-posta
19.09.2014 16:14

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10/09/2014 Tarih 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 134 üncü maddesi ile sermayesini asgari miktara çıkartmak isteyen şirketlere 11/12/2014 tarihine kadar yeniden bir süre verilmiş olup, sermayesini belirtilen süreler içinde artırmadığı için kaydı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 inci maddesi kapsamında silinen şirketlerinde 11/12/2014 tarihine kadar sermaye artırımı yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Söz konusu maddenin tamamı aşağıda belirtilen şekildedir.

Devamını oku...
 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google

Son Eklenen İçerikler
 
kalitebelgesi.jpg
Üye Kart Avantajları
AppStore
GooglePlay
Telif Hakları © 2007-2012 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir.
Alıntı yapılamaz, izinsiz kullanılamaz
Tasarım ve Barındırma
Leartes.NET | Leartes™ Bilgi İşlem Ltd. Şti.